Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

Qarabağ abidələri: Nərgiztəpə

Nərgiztəpə Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Burada aparılan araşdırmalar zamanı tapılan nümunələr əsasən alban, Səlcuq və İslam mədəniyyətinə aid edilir.
Rəvayətə görə, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında təsvir olunan hadisələrin bir çoxu, xüsusilə Qaraca Çobanla bağlı əhvalatlar məhz bu ərazilərdə baş verib.

Oxunub: 256

Əlavə olunub: 13.10.2022 15:05

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz