Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

Şuşa - 270: Topxana meşəsi

Qədim tarixə malik Topxana meşəsi Şuşa şəhərinin nadir sərvətlərindən biri, əsl təbiət möcüzəsidir. Zəngin bitki örtüyü və heyvanat aləminə malik olan təbiətin bu guşəsinin belə adlandırılmasının tarixçəsi vardır.
Belə ki, İran hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar 1795-ci ilin yayında Şuşa şəhərinə hücum edərkən öz qoşununu və topxanasını məhz burada yerləşdirmişdi. Elə o vaxtdan da həmin yer xalq arasında “Topxana” adlandırılmışdır.

Oxunub: 318

Əlavə olunub: 24.09.2022 08:47

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz