Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

Naxçıvan abidələri: Naxçıvanqala

Hazırda Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvanqalanın sonuncu Sasani hökmdarı III Yezdəgird tərəfindən inşa edildiyi ehtimal olunur.
Qala iki hissədən – kiçik qala, yəni Narınqala və Böyük qaladan ibarət olmuşdur. Narınqalanın qalıqları günümüzədək gəlib çatmışdır.

Oxunub: 52

Əlavə olunub: 06.08.2022 20:19

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz