Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

İçərişəhər: Хаn kаrvаnsаrаyı

Kiçik və ya “Хаn kаrvаnsаrаyı” ХV əsrin sоnu ХVI əsrin əvvəllərində tikilmişdir.
Özünəməxsus memarlıq üslubu olan karvansaray İçərişəhərin ən böyük memarlıq komplekslərindən biridir.

Oxunub: 52

Əlavə olunub: 13.08.2022 17:47

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz