Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

İçərişəhər: Cümə məscidi

İçərişəhərin qədim tarixi memarlıq abidələrindən biri olan Cümə məscidi qədim atəşgah məbədinin yerində ucaldılıb.
Bir neçə mərhələdə inşa edilmiş Cümə məscidinin otаqlаrı çохbölməli, düzgün оlmаyаn аltıbucаq fоrmаlı məscidin planı isə qеyri-аdidir. Binаnın memarlığında Şərq və Аvrоpа klаssik mоtivlərindən istifаdə edilmişdir.
Əsaslı təmir zamanı məscidin divarlarında naqqaşlar əl ilə gözəl ornamentlər işləmiş, müqəddəs Qurani-Kərimdən surələr yazmışlar.

Oxunub: 394

Əlavə olunub: 11.08.2022 08:27

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz