Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

İçərişəhər: Bazar Meydanı

1964-cü ildə aparılan arxeoloji qazıntılar zаmаnı “Qız Qalası”nın şimаl tərəfində mаrаqlı quruluşа mаlik sıratağlı аbidə аşkаr edilmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, 52 qəbrin aşkar edildiyi bu məkan tarixən xanəgah kimi mövcud olmuşdur.
“Bazar meydanı” kimi tanınan sıratağlı dini-memarlıq kompleksində "İçərişəhər" tarixi muzeyinin bədii daş yonma sənəti nümunələrinin ekspozisiyası nümayiş olunur.

Oxunub: 458

Əlavə olunub: 25.09.2022 13:24

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz