Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

#memim #peşəkarol

Rayon: Bakı
Keçirilmə vaxtı: 11.02.2020 06:24

#memim #peşəkarol Ölkə rəhbərliyinin mədəniyyət sahəsinə və mədəniyyət məfhumuna misilsiz diqqətinin şahidiyik. Xalqın vahidliyini, dövlətin qüdrətini, vətəndaşın inkişafını və fərdin aliliyini təmin edən əsas amillərdən olan mədəniyyətə yaxın olun! Mədəniyyətimizi sevək, qoruyaq və təbliğ edək! Mərkəzin əməkdaşı Fatimə Mikayılova

Mədəniyyət İdarələri

Mədəniyyət Müəssisələri

Aktivlərimiz